Prezydent Arkadiusz Wiśniewski poinformował o zamiarze ubiegania się Opola o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2029. Miasto we współpracy z instytucjami kultury przygotowuje wniosek zawierający bogaty program wydarzeń i projektów kulturalnych, który zostanie złożony do organizatorów konkursu do 15 września. 

W 130 – tysięcznym, kameralnym i kompaktowym Opolu działa ponad dwadzieścia instytucji i podmiotów prowadzących działalność w sferze kultury oraz kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, które tworzą różnorodną paletę wydarzeń muzycznych, teatralnych, literackich, z zakresu sztuk wizualnych, filmowych  i historycznych 

– W naszym wniosku chcemy uwypuklić najważniejsze atuty Opola: bliskość  w relacjach między ludźmi, wielokulturowość, tradycje związane z piosenką, a przede wszystkim atrakcyjną i rozbudowaną ofertę kulturalną, która trafia do szerokiego grona odbiorców, w każdym wieku. U nas wszędzie jest blisko! Łączymy artystów, twórców, animatorów kultury poprzez różnorodność i tolerancję, poszanowanie i akceptację odmienności – podsumowuje prezydent Opola. 

Ofertę kulturalną Opola budują między innymi teatry: Teatr im. J. Kochanowskiego, Opolski Teatr Lalki i Aktora oraz Teatr EKO Studio, a także Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera, Galeria Sztuki Współczesnej, Młodzieżowy Dom Kultury oraz liczne muzea i biblioteki. Opole jest również niekwestionowaną Stolicą Polskiej Piosenki. To na opolskiej scenie pierwsze kroki i wielkie kariery rozpoczynali najbardziej znani polscy artyści, a Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, który od 1963 roku obywa się w opolskim amfiteatrze, to jeden z najstarszych europejskich festiwali muzycznych i najsłynniejsza w Polsce impreza muzyki rozrywkowej. 

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przyznawany co roku dwóm lub trzem miastom kandydującym. Dotychczas Kraków (w 2000 r.) i Wrocław (w 2016 r.) zostały wyróżnione w ten sposób. Po raz kolejny Polska może zgłosić swoje miasto (wraz ze Szwecją) w 2029 r. Idea „Europejskich Stolic Kultury“ ma na celu promowanie różnorodności w Europie oraz zwiększenie świadomości i znaczenia kultury w społeczeństwie. Jest to znakomita okazja do wypromowania zwycięskiego miasta na arenie międzynarodowej.