Mężczyzna na scenie amfiteatru, w ręku trzyma gitarę. Podskoczył.

Starania w ubieganiu się Opola o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku wsparł już Michał Bajor, Robert Cichy i Jarecki. Znani artyści polskiej sceny muzycznej wyrazili swoje uznanie dla Stolicy Polskiej Piosenki i znaczenia, jakie nasze miasto ma nie tylko dla polskiej kultury, ale również europejskiej.   

– Muzyka łączy ludzi z całej Europy i zawsze poprzez nią my, artyści będziemy wyrażać swoje uczucia i emocje, które bez względu na miejsce zamieszkania są wspólne dla wszystkich ludzi – Europejczyków i obywateli świata – przyznaje Jarecki.   

Swoje wsparcie wyraził również znany aktor i reżyser teatralny, Jakub Przebindowski, zwracając uwagę na wielokulturowość Opola.  

Opole od zawsze było otwarte na szeroko rozumianą różnorodność kulturową i społeczną, czego dowodzi jego historia, ale także i teraźniejszość – przyznaje aktor. – To tu od wieków spotykają się odmienne tradycje, kultury, obyczaje, które jednak dzięki mieszkańcom tworzą nową społeczną jakość w duchu europejskiego dziedzictwa – dodaje.  

Listy poparcia płyną do Opola z różnych stron. Są wśród nich głosy z uczelni wyższych: prof. dr. hab. Marka Masnyka – Rektora Uniwersytetu Opolskiego i prof. dr. hab. Mariana Duczmala – Rektora ANS WSZiA, a także z władz województwa od Marszałka Andrzeja Buły. W dokumentacji aplikacyjnej znalazły się również listy poparcia Konsula Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Austrii, Chorwacji i Ukrainy oraz miast partnerskich Opola.  

Dziękujemy za wsparcie!